Řešení GDPR: Balíček START - BV CONSULTING

Balíček START

Balíček START je určen pro Vás, kteří se chcete o GDPR něco dozvědět, získat analýzu připravenosti společnosti na GDPR (GAP analýza). Na základě výstupu z analýzy se můžete rozhodnout, jestli budete schopni GDPR implementovat sami, nebo implementaci svěříte do rukou odborníků.


1. Úvodní školení a Q&A

Proškolíme zaměstnance i vedoucí osoby přímo ve Vaší společnosti (do 5 osob). Délka školení je 4h.

Obsah školení:
 • Obecně o GDPR, klíčové pojmy, na koho dopadá?
 • Co nového přináší GDPR?
 • Co jsou citlivé osobní údaje?
 • Subjekty dat a jejich práva.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů a informační povinnost; jak upravit současné souhlasy a smluvní podmínky.
 • Jak zabezpečit a zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR?
 • Jak upravit současné souhlasy o zpracování osobních údajů?
 • Posuzování vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
 • Rozsah odpovědnosti správce a zpracovatele osobních údajů.
 • Předávání osobních údajů do zahraniční.
 • Monitoring a reporting z hlediska požadavků GDPR, oznamování bezpečnostních incidentů.
 • Odpovědnost vůči subjektům údajů a sankce za nedodržování směrnice EU.
 • Odpovědi na dotazy.

2. Vstupní analýza pro vyhodnocení připravenosti na GDPR „GAP analýza“

Analýza je prvním krokem pro vyhodnocení připravenosti Vaší společnosti na GDPR. V rámci tohoto kroku budeme potřebovat Vaši spolupráci. Nutností je rozhovor s managementem a se zástupci oddělení, ve kterých probíhá zpracování osobních dat. Výstupem je přehled o nedostatcích v plnění požadavků GDPR. Po tomto kroku se můžete rozhodnout, zda s námi budete nadále pokračovat nebo si implementaci GDPR provedete vlastními silami.

 • Vstupní dotazník a jeho vyhodnocení potřebné pro zjištění rozsahu dopadu GDPR
 • Vaše objednávka
 • 1x vstupní schůzka s vedoucí osobou - představení postupu analýzy
 • 1x schůzka s pověřenou osobou - (může být současně vedoucí osobou)
 • Audit evidence osobních údajů
 • Zjištění stavu smluvní dokumentace
 • Posouzení zaměstnaneckých smluv
 • Audit interních pravidel pro zpracování a ochranu osobních údajů
 • Analýza IT zabezpečení osobních údajů
 • Analýza a vyhodnocení zjištěných dat
 • Závěrečná zpráva včetně odhadu míry připravenosti na GDPR a hlavní oblasti nesouladu.

Cena: 7 590 Kč

Nejsme plátci DPH.
- zpět -


2018 Copyright všechna práva vyhrazena.
www.bvconsulting.cz