Zásady pro zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Informace od Vás shromažďujeme v případě, když projevíte zájem o naše služby nebo nám odešlete dotaz. Účelem zpracování těchto osobních údajů je identifikace potenciálního zájemce o GDPR s cílem nabídnutí vhodných služeb.

Jaké informace od Vás využíváme

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo

Soubory cookies

Na našem webu nepoužíváme soubory cookies, k vyhodnocování používání našich webových stránek používáme Google Analytics.

Předávání informací třetím stranám

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme, neprodáváme pro marketingové nebo jiné účely, ani s nimi nenakládáme jinak než v rámci poskytování služeb naší společnosti.

Právo na informace

Vašim právem je požádat nás o informace, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě do 30 dnů.

Právo na opravu

Pokud u Vás nastala nějaká změna ve Vašich osobních údajích, budeme rádi, když nás budete o těchto změnách informovat. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu opravíme.

Právo na výmaz

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Toto právo se neuplatní v případech, kdy se jedná o osobní údaje uvedené v platné smlouvě, ze zákonných důvodů a oprávněných zájmů.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést proti tomuto zpracování námitku. S Vaší námitkou se můžete obrátit i na dozorový orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Kontakt

Se svými dotazy se můžete obrátit na gdpr@bvconsulting.cz.


2018 Copyright všechna práva vyhrazena.
www.bvconsulting.cz