• GDPR ŘEŠENÍ

  GDPR ŘEŠENÍ

  Provedeme Vás problematikou obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • Co je to GDPR

  Co je GDPR?

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) je nová legislativa Evropské unie,
  která představuje ucelený soubor pravidel na ochranu osobních dat.
  V ČR vstoupí v účinnost 25. května 2018.
 • GDPR ŘEŠENÍ

  GDPR ŘEŠENÍ

  Provedeme Vás problematikou obecného nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR ŘEŠENÍ

Provedeme Vás problematikou obecného nařízení
o ochraně osobních údajů

Týká se GDPR i Vaší společnosti?

GDPR se týká všech společností, které zpracovávají osobní údaje.

Bohužel dopadne i na malé společnosti už ve chvíli, kdy mají alespoň jednoho zaměstnance.

I živnostník bez zaměstnanců velmi často zpracovává osobní údaje svých zákazníků.

Co musíte
udělat?

Každý podnikatel by měl začít analýzou svých procesů zpracování osobních dat (ať osobních dat zákazníků, zaměstnanců, nebo dalších osob). Poté implementovat pravidla GDPR do svých vnitřních pravidel a proškolit o nich všechny zaměstnance. Součástí implementace musí být i vhodné nastavení informačních systémů a interních procesů a jejich pravidelná kontrola. Každý podnikatel musí být také nachystaný odpovídat na dotazy o rozsahu a způsobu zpracovávaných osobních dat, délce jejich uchovávání a další otázky široké veřejnosti. Neodpovědět správně podle zákona znamená vystavit se problémům s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Jaké sankce
Vám hrozí?

Žádné porušení předpisů se neobjede bez sankcí, ani v tomto případě tomu není jinak. Za porušení povinností vyžadovaných GDPR mohou být uloženy opatření (například nařízení uvést svoji činnost do souladu se zákonem) apod.

Hrozí i peněžitá pokuta, která je stanovena ve výši až 20 000 000 EUR nebo 4 % celosvětového ročního obratu za předchozí finanční rok.

kompletní znění GDPR
Kompletní znění GDPR


NABÍZÍME

Zaměřujeme se na živnostníky a malé podniky (do 50 zaměstnanců) ze Zlínského kraje. Hledáme optimální řešení problematiky GDPR pro každou individuální společnost. Jako optimální řešení je maximální pokrytí požadavků GDPR s minimálními náklady. Považujeme za férové zveřejnit ceny našich služeb, i když je velmi těžké stanovit rozsah práce bez znalosti konkrétní společnosti. U některých našich služeb nenajdete konkrétní cenu. Po vyhodnocení vstupního dotazníku zaměřeného na zjištění stavu zpracování osobních údajů Vám cenu služby vyčíslíme. K uvedeným cenám je účtováno cestovné.

dolů

Balíček
START

Balíček START je určen pro Vás, kteří se chcete o GDPR něco dozvědět, získat analýzu připravenosti společnosti na GDPR (GAP analýza). Na základě výstupu z analýzy se můžete rozhodnout, jestli budete schopni GDPR implementovat sami, nebo implementaci svěříte do rukou odborníků.

VÍCE   více

Balíček
STANDARD

Balíček STANDARD obsahuje všechny kroky k implementaci GDPR ve Vaší společnosti. V rámci této služby máte k dispozici úvodní školení z oblasti GDPR, vstupní GAP analýzu, detailní analýzu rizik s návrhy opatření a zpracování interních dokumentů podle požadavků GDPR. Cena této služby závisí na rozsahu zpracovávaných údajů a velikosti společnosti.

VÍCE   více

Balíček
STANDARD PLUS

Balíček STANDARD PLUS obsahuje veškeré kroky k řádné implementaci GDPR ve Vaší společnosti vč. služby Pověřence na ochranu osobních údajů (DPO). Cena této služby závisí na rozsahu zpracovávaných údajů a velikosti společnosti.

VÍCE   více

Balíček
e-STANDARD MINI

Balíček e-STANDARD MINI je určen pouze pro živnostníky a malé společnosti splňující níže uvedená kritéria. Typickými uživateli této služby jsou e-shopy, malé prodejny, fitness centra a řemeslníci. Služba je určena malým společnostem, které zpracovávají jen omezené množství osobních údajů, a z cen za zpracování GDPR, které nacházejí na internetu, se jim točí hlava.

VÍCE   více

GDPR
Školení

Školení je určeno pro společnosti, kteří chtějí získat obecné informace o GDPR a konkrétní změny oproti současné legislativě a nedokáží vyhodnotit, co je čeká. Proškolíme zaměstnance i vedoucí osoby přímo ve společnosti (do 5 osob). Doporučujeme i pro ty, kteří by si rádi GDPR zpracovali pomocí interních zdrojů. Délka školení je 4h.

VÍCE   více

GDPR
Konzultační služby

Pokud se rozhodnete zpracovávat si GDPR ve vlastní režii nebo chcete jen konzultovat konkrétní oblasti GDPR ve Vaší společnosti, obraťte se na nás s konkrétními dotazy.

VÍCE   více

Zajištění pravidelné revize dle změn v GDPR

Pokud pravidla GDPR ve Vaší společnosti úspěšně implementujete, je vhodné zajistit i průběžné sledování vývoje v této oblasti a reagovat na změny v platné legislativě. I když nemáte povinnost mít DPO, je nutné Vaše pravidla a interní dokumenty průběžně sledovat a aktualizovat. Vyhnete se tak zbytečným sankcím.

VÍCE   více

Pověřenec na ochranu osobních údajů (DPO)

Pokud patříte mezi společnosti, které musí povinně obsadit pozici Pověřence na ochranu osobních údajů, je tato služba určena právě pro Vás. Cena této služby závisí na velikosti společnosti, na rozsahu zpracovávaných údajů a na stavu implementace GDPR.

VÍCE   více

Jednorázový audit již provedených GDPR opatření

Máte již zpracované postupy i dokumenty podle GDPR, ale nejste si jisti jejich úplností? Provedeme Vám revizi již provedených opatření a zhodnotíme Vaše postupy s aktuálním zněním GDPR.

VÍCE   více

info
Nenašli jste žádnou službu, která by vyhovovala Vašim požadavkům nebo cenovým možnostem?
Kontaktujte nás zde a pokusíme se pro Vás najít vhodné řešení.


O NÁS - KDO JSME?

Jsme skupina mladých lidí, kteří se nebojí zákonů a hledají co nejjednodušší splnění regulatorních požadavků individuálně pro každou společnost. Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti regulace finančního trhu na pozicích compliance a risk managementu. V rámci každodenní praxe jednáme s regulátory (Úřad na ochranu osobních údajů, Česká národní banka, Finanční analytický úřad). Z minulosti máme zkušenosti i s dalšími dohledovými institucemi, například Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ze zkušeností víme, na co se v rámci implementace regulace zaměřit, a jak si vyložit jednotlivá pravidla určená regulací. Hledáme nejoptimálnější řešení jak splnit požadavky zákona a nezvyšovat neúměrně náklady společnosti.

Nechceme prodávat standardizované služby, chceme hledat řešení pro každou malou společnost nebo živnostníka (OSVČ) takovým způsobem, aby to nestálo zbytečně moc peněz, ale vše odpovídalo regulaci. Jsme tu pro živnostníky (OSVČ) a malé podniky (do 50 zaměstnanců) především ze Zlínského kraje, kteří potřebují poradit s implementací GDPR, zhodnotit připravenost společnosti na GDPR, outsourcovat Pověřence na ochranu osobních údajů, proškolit zaměstnance nebo jen zkonzultovat otázky týkající se GDPR.

Možná se ptáte, proč se zaměřujeme na malé podniky a živnostníky ze Zlínského kraje. Snažíme se mít pro všechny transparentní cenovou politiku. Rozsah dopadu GDPR do společností se odvíjí mimo jiné také od velikosti společnosti. Čím větší společnost, tím větší objem zpracovávaných dat a tím větší náročnost implementace GDPR = vyšší náklady. Některé ceny služeb na webu uvidíte pouze orientačně, určené hranicí „od“. Rozsah těchto služeb závisí na množství zpracovávaných osobních údajů, kdy rozptyl je opravdu vysoký a může se pohybovat od několik hodin práce až po několik desítek hodin práce. Vždy před odesláním oficiální objednávky však budete mít jasno, kolik služba bude stát.

Teritoriálně se zaměřujeme na Zlínský kraj, protože pocházíme ze Zlína a věříme, že čím blíže jsme zákazníkovi, tím snáze s ním můžeme komunikovat. Pokud jste větší podnik, nebo jste z jiného než Zlínského kraje, můžete nás taktéž kontaktovat, jen ceny služeb budou dohodnuty individuálně.

info
Nejsme plátci DPH.


REFERENCE

© 2018 Copyright všechna práva vyhrazena.
www.bvconsulting.cz